Colònies 6è_Delta de l’Ebre_Curs 2021-2022

Dia 1_ Port Aventura_25 de maig de 2022

Dia 2_ Parc Natural del Delta_26 de maig de 2022

Dia 3_Multiaventura Deltebre_27 de maig de 2022

Publicat dins de Notes d'actualitat | Deixa un comentari

PREINSCRIPCIÓ i MATRÍCULA CURS 2022-2023

preinscripcio

Publicació d’alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició

Publicació de la llista d’espera del centre a 10/06/2022

 

codi de l’Escola Cambrils: 43008547

clica per saber-ne més sobre el procés de preinscripció i matrícula

Vídeo 1: ELS TEUS SOMNIS T’ESTAN ESPERANT!

Vídeo 2: US DONEM LA BENVINGUDA A L’ESCOLA CAMBRILS!

 

Publicat dins de Infomació General, Notes d'actualitat | Deixa un comentari

PREINSCRIPCIÓ i MATRICULA 2022-2023

La preinscripció només l’han de fer els nens i nenes que faran 3 anys durant l’any 2022 i tots aquells que vulguin canviar de centre.

La resta d’alumnes ja matriculats a l’escola no cal que facin cap tràmit.

De manera excepcional, per als casos en els que els sol·licitants no puguin fer la presentació online podran presentar la documentació de forma presencial. Caldrà demanar cita prèvia.

COM FER LA PREINSCRIPCIÓ:

 • Preinscripció online: del 9 al 21 de març, ambdós inclosos
 • Preinscripció presencial, amb cita prèvia (només casos excepcionals):
  • Enviar email e3008547@xtec.cat
  • Trucar a secretaria al 977368348, de 9 a 13:30 i de 15 a 16:30h.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • DNI, NIE o passaport del sol·licitant (pare, mare o tutor legal).

CRITERIS D’ASSIGNACIÓ DE PLACES

1.Criteris prioritaris

Germans/es matriculats al centre sol·licitat. 50 punts

-Domicili dins l’àrea educativa del centre (AREA 2): DNI/NIE de la persona sol·licitant o volant de convivència familiar.* 30 punts

-Proximitat del lloc de treball: contracte laboral o certificat emès per l’empresa. 20 punts

-Residir a Cambrils, fora de la zona educativa del centre: mateixa documentació que la requerida al punt 2.1. 10 punts

 • Renda anual de la unitat familiar: documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de RGC. 15 punts

2.Criteris complementaris

 • Pare, mare, tutor o tutora legal que treballin en el centre sol·licitat. 10 punts
 • Família nombrosa/monoparental: carnet de família nombrosa/monoparental vigent. 10 punts
 • Quan l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple: llibre de família. 10 punts
 • Quan l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar. 10 punts
 • Discapacitat en l’alumne/a o en el seu pare, mare o germans/es: targeta acreditativa o certificat oficial de discapacitat. 15 punts
 • Condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: acreditada d’acord amb el règim regulador. 10 punts

CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCIRPCIÓ i MATRÍCULA

Fases de la preinscripcióDates
Publicació de l’oferta inicial4 de març
Presentació i/o modificació de sol·licituds 2n cicle Educació Infantil i Primària (a partir de les 9 hores)Del 7 al 21 de març
Presentació de documentació 2n cicle Educació Infantil i Primària i ESO22 i 23 de març
Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional.21 d’abril
Presentació de reclamacions a la llista amb la puntuació provisionalDel 22 al 28 d’abril
Publicació de la llista amb la puntuació, resoltes les reclamacions3 de maig
Sorteig9 de maig
Publicació de la llista ordenada11 de maig
Ampliació de peticions –per aquells que necessiten assignació d’ofici i no s’han assignat per petició original- (famílies)Del 27 de maig a l’1 de juny
Publicació de l’oferta final9 de juny
Publicació de la llista d’admesos i la llista d’espera10 de juny
Fases de la matrículaDates
Període de matriculació de l’Educació Infantil, Primària i ESODel 20 al 28 de juny

NORMATIVA: Resolució EDU/464/2022

Publicat dins de Infomació General, Notes d'actualitat | Deixa un comentari

Servei de Menjador – Menú de JUNY 2022

MENU JUNY_ESCOLA CAMBRILS

ALIMENT ART

Publicat dins de Menjador Escolar, Notes d'actualitat | Deixa un comentari

SUBVENCIÓ PER PARTICIPAR EN ACTIVITATS EXTRAESCOLARS_Curs 21-22

L’Ajuntament ha aprovat les bases reguladores i la convocatòria d’una subvenció destinada a l’alumnat dels centres educatius de segon cicle d’E. Infantil, primària i ESO de Cambrils sostinguts amb fons públics, que es destinarà íntegrament a minorar el cost de les quotes de participació en activitats extraescolars durant el curs 2021-22.

La finalitat d’aquesta subvenció és l’afavoriment de la participació en activitats extraescolars de l’alumnat escolaritzat als centres educatius de Cambrils que es trobi en una situació sòcio-econòmica desafavorida.

Període de presentació de sol·licituds: fins el dia 9 de maig de 2022.

La sol·licitud es pot presentar de forma telemàtica, caldrà emplenar-la i presentar-la a la seu juntament amb una instància genèrica i adjuntar tota  la documentació : https://tramits.cambrils.cat/OAC/CdT.jsp

També es pot presentar de manera presencial a l’OAC demanant cita a la web:  https://citaprevia.gestorn.com/cambrils/#nbb departament  OAC/registre d’entrada.

+info a la web de l’Ajuntament de Cambrils

Publicat dins de Beques i Ajuts, Notes d'actualitat | Deixa un comentari

Ajuts Individuals de Menjador Escolar curs 2022-2023

Us informem que s’ha publicat el període dels Ajuts Individuals de Menjador Escolar pel curs 2022-2023. Bases dels ajuts individuals de menjador.

Podrà sol·licitar l’ajut de menjador escolar l’alumnat que reuneixi els requisits següents:

1. Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya, en els cursos de segon i tercer dels ensenyaments de primer cicle d’infantil, en aquelles escoles de titularitat de la Generalitat on s’hagi implantat, i qualsevol dels cursos del ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria.
2. No tenir el servei de menjador amb caràcter gratuït.
3. No estar en acolliment residencial.
4. Fer ús del servei de menjador escolar.
5. I complir els criteris per a l’atorgament dels ajuts establerts en aquestes bases

ATENCIÓ! Si ja vau gaudir de la beca el curs 2021/22 i no hi ha cap modificació de les vostres dades, situació familiar/econòmica i documentació requerida, heu d’omplir només aquest Model Formulari Abreujat (el podreu trobar a l’escola també)

Per les famílies noves o en alguna de les següents situacions haureu d’omplir el Model Formulari Ordinari:

  • Noves sol•licituds (alumnat que no va obtenir l’ajut el curs passat).
  • Persones sol•licitants que hagin canviat la situació sòcio-econòmica en relació a l’anterior convocatòria.
  • Famílies amb custòdia compartida.
  • Famílies que tinguin infants en acolliment.
  • Famílies on han canviat els membres de la unitat familiar respecte al curs passat (nou/va fill/a, separació, defunció, emancipació…).

Període d’entrega de documentació a la secretaria de l’escola o telemàticament a la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Camp fins el 10 de juny.

Caldrà demanar cita prèvia trucant a Secretaria 977 368 348 a partir del 4 de maig.

La resolució d’atorgament es preveu que es comunicarà als centres educatius durant el mes de setembre.

*Recordem que cal portar original i còpia de TOTS els documents.

 • IDALU de l’alumne/a (es pot trobar als informes de qualificacions de l’alumnat)
 • Volant de convivència actual.
 • Fotocòpia del DNI / NIF / NIE de TOTS els membres de la unitat familiar.
 • Fotocòpia del llibre de família.
 • Ingressos del nucli familiar de l’any 2021

Publicat dins de Beques i Ajuts, Menjador Escolar, Notes d'actualitat | Deixa un comentari

Servei de Menjador – Menú de MAIG 2022

MENU MAIG_ESCOLA CAMBRILS

ALIMENT ART

Publicat dins de Menjador Escolar, Notes d'actualitat | Deixa un comentari

Sant Jordi 2022_Premiats dels Jocs Florals Escola Cambrils

Un curs mes, l’Escola Cambrils ha organitzat els Jocs Florals amb motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi.

Tot l’alumnat del centre, des de P3 a 6è ha participat en les diferents modalitats proposades: dibuix, poesia i prosa.

Com sempre el nivell creatiu de les obres presentades ha estat molt bo i el jurat ha hagut de mirar-s’ho tot molt i molt bé per decidir els guanyadors i guanyadores.

Enguany i com a novetat també s’han presentat treballs grupals, fomentant la cooperació i el treball en equip. Cada classe ha rebut també el seu premi literari.

Alguns d’aquests premiats de l’escola, tant individuals com grupals, també han estat proposats per a concursar als Jocs Florals de l’Ajuntament de Cambrils i d’altres pels Jocs Florals Escolars de Catalunya. Els desitgem tota la sort del món!

Moltes felicitacions a tots els participants!

Publicat dins de Notes d'actualitat, Projectes d'Escola | Deixa un comentari

Carnaval Photocall Curs 2021-2022

Aquesta galeria conté 19 fotografies.

Més galeries | Deixa un comentari

Servei de Menjador – Menú de MARÇ 2022

MENÚ MARÇ_ESCOLA CAMBRILS

ALIMENT ART

Publicat dins de Menjador Escolar, Notes d'actualitat | Deixa un comentari